Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Válogatás a korabeli sajtóból

| Kultúra

Tallózó.

1986

Új iskola Sopronban

Sopronban egy, a vendéglátóiparban ma még nem létező új iskolaformát honosítanak meg a HungarHotels támogatásával. A szakmunkásképzés továbbfejlesztési koncepciójába szervesen illeszkedő elképzelések alapján kollégiumi ellátást is biztosító iskolát hoznak létre a Pannónia Szálló belső udvarán. Az új alma mater a Soproni Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet kihelyezett önálló tagozataként fog működni a HungarHotels oktatási intézményeként. A diákok, a jelenlegi gyakorlattól eltérően, szakács és felszolgáló végzettséget is szereznek egyszerre. – A kétfajta képzés tantervének áttekintése után rájöttünk, hogy az átfedések elhagyásával három év alatt, igaz, némiképp nagyobb óraszámmal, megvalósíthatjuk ezt a képzést. Az is előnye, hogy a HungarHotels majdnem 2 millió forinttal fedezi működési költségeinket, így elmondhatjuk, hogy a terheket is ott viselik, ahol a szakembereket képezik – tudtuk meg Vránich Istvántól, a HungarHotels Lövér Önálló Egységének igazgatójától. Az első kísérleti évfolyam jövő év őszén indul, a tervek szerint huszonhat fiútanulóval. (Magyar Hírlap)

1946

A bányászok köszöntik a műegyetemistákat

Vasárnap délután Brennbergbányán a szociáldemokrata bányászok pártnapján Rákos Jenő tartott előadást. Bejelentette, hogy a soproni műegyetemisták a téli szénszünet idejére önként vállalkoztak bányamunkában való részvételre. A brennbergi bányászok erre úgy döntöttek, hogy ebből az alkalomból távirati úton üdvözlik a műegyetemistákat valóban demokratikus jellegű határozatuk alkalmával. (Soproni Világosság)

Változás a műsorban

A soproni sajtóban az utóbbi napokban bírálták a színház műsorpolitikáját. A magunk részéről is megállapítottuk, hogy a könnyű műsorok tulajdonképpen az elmúlt esztendők nevelési hiányának egyenes következményei. A kérdéssel foglalkozott a város színügyi bizottsága is. A bizottság részéről Berecz Dezső dr., Kuzrcz Antal és Pekovits Arthur főjegyző folytattak tárgyalásokat Kőszegi Géza színigazgatóval. A tárgyalások során megállapítást nyert, hogy az úgynevezett könnyű darabokat azért kellett szinte egymásután játszania a színháznak, mert Fraknói Sári és Madarász László vendégművészek a szerződésben kikötött havi 12 vendégjátékát csak egymásután futó műsorokban játsszák. (…) A direkció a jövőben törekedni fog arra, hogy komolyabb értékű darabokat hozzon, így örömmel látjuk, hogy műsorra tűzték már az „Új isten Thebában” című zenés vígjátékot, a Cigánybárót, valamint a Helyet a fiataloknak című vígjátékot. (Soproni Világosság)

1901

Színházi együttműködés

Mint a pozsonyi Grenzbote című hírlap írja, Pozsony város törvényhatóságának közgyűlése tudomásul vette az ottani színházi bizottság kiküldötteinek: Andrássy Aurél főjegyzőnek és Korce János törvényhatósági bizottsági tagnak jelentését, mely szerint a staggione viszony fogadtassék el, és Pozsony és Sopron színházai között az általunk is már közölt megegyezés alapján színiszövetség létesüljön (…). (Sopron)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek