Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Válogatás a korabeli sajtóból

| Kultúra

Tallózó.

1971

Kitüntetettek

Pro Urbe kitüntetéseket adtak át szombaton Sopronban azoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek a város építésében, fejlesztésében. A kitüntetettek: dr. Szabó Károly, az Országos Tervhivatal főosztályvezető-helyettese, dr. Nagy László, a Soproni Állami Szanatórium igazgató főorvosa, Király Ferenc, a Soproni Gázművek igazgatója, Király Béla nyugdíjas és dr. Vendel Miklós Kossuth-díjas egyetemi tanár. (Hétfői Hírek)

1921

Betiltott soproni lap

Sopronból jelenti tudósítónk: Gothie ezredes, a soproni népszavazási terület parancsnoka rendeletet adott ki, amelyben a Sopronban megjelenő Christliches Oedenburger Tagblatt című soproni újságot november 28-tól számítva két napra betiltja. A rendelet szerint ez a betiltás a népszavazás érdekében folytatott ismételt propaganda és hamis hírek közlése miatt történt. Ugyanebben a rendeletében Gothie ezredes kimondotta azt is, hogy a kölcsönösség kedvéért a bécsi újságokat éppúgy minden csonkítás nélkül kell árulni Sopronban, mint a budapesti lapokat. (Világ)

1896

Magyar és német színészek

A múlt héten írtuk meg ebben a rovatban, hogy Sopronban a városi tanácsban elfogadtak egy indítványt, a mely szerint a német színészek ne fizessenek adót. A megokolás az volt, hogy a magyar színészek sem fizetnek. Egy erős kisebbség föllebbezett e határozat ellen, nem akarván egy kategóriába helyezni a magyar állampolgár színészeket az idegenből jövőkkel. Mint most nekünk Temesvárról írják, a magyar színészeknek ezt az egyenlő mértéket nem sikerült elérniük. Sem Pozsonyban, sem Temesvárott a német színészek nem fizetnek adót, ellenben a magyar társulatnak az utolsó kardalosát is megadóztatják. (Budapesti Hírlap)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek

Polgári zenélés közösen

Polgári zenélés közösen

2022. 01. 12. | Etzl Edgár

A tavalyi év végén mutatkozott be a Lenck-villa Kamaraegyüttes, amelynek születéséről és terveiről egyik alapítójával, Dárdai Árpád nyugalmazott karnaggyal, a Soproni Múzeum munkatársával beszélgettünk.