Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  

Válogatás a korabeli soproni sajtóból

| Pluzsik Tamás | Kultúra

d3d23

1992  

Emlékkőavatás 

Balf község Fertőrákos felőli peremén az 1945. március 31-i balfi SS vérengzés évfordulója alkalmából az események színhelyén emlékkövet avat a Ma­­gyar Auschwitz Alapítvány – Ho­­lo­­caust Dokumentációs Központja. A központ tudományos vezetője, dr. Szita Szabolcs egyetemi docens kö­­szöntője után Radnóti Miklós Hetedik eclogáját mondja el Mensáros László színművész. A szavalatot követően egy volt balfi kényszermunkás, Alt Dezső emlékezik a múltra, majd Szentágothai János, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke avatja fel az emlékkövet.

(Soproni Hírlap)

Jótékony kosármeccs

Az SVSE Raabersped kosárlabdázói április 3-án 17 órakor az egyetemi csarnokban a Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért Alapítvány javára rendeznek mérkőzést. A hölgyek ellenfele az egyesület és a szakosztály vezetőiből összeállított csapat lesz (Bácskai, Szabadváry, Magyar, Meszlényi, Krasznai Andrea, Szittner, Nyikos, Kosda). A mérkőzést a csa­­pat orvosa, dr. Németh László vezeti majd. A találkozó után kerül sor a SMAFC–Siófok osztályozó mérkőzésre a férfi kosárlabda NB I-be jutásért.

(Soproni Hírlap)

1967

Brennbergbányán megrúgták a játékvezetőt

Vasárnap játszotta első bajnoki mérkőzését a megyei I. osztályban a Brenn­­berg­bá­nyai Meteor együttese, s a Győri Elektromos elleni találkozó utolsó húsz per­­­cé­­ben, miután a játékvezető tizenegyest ítélt a hazaiak ellen, parázs hangulat alakult ki a közönség körében. A ha­­zai játékosok azonban dicsérendő fegyelemmel játszották végig a mér­­kőzést, s a játékvezető zavartalan kilencven perc után fújta le a játékot. Amikor a csapatok elhagyták a játékteret, kisebb tömeg vette körül a játékvezetőt, s bár a rendezők és a játékosok igyekeztek őt megvédeni, a já­­tékvezetőnek a szövetséghez küldött jelentése szerint őt leköpték, és rú­­gás érte a bokáját. A rendbon­­tás ügyében a szövetség fe­­gyel­­mi bizottsága fog dönteni.

(Kisalföld)

1917

Hősi halál

Bozzay Zoltán soproni fiatalember, özv. Bozzay Miklósné fia, és testvéröccse Bozzay Miklós vármegyei árvaszéki jegyzőnek, ki mint tartalékos honvédhadnagy szolgált, március 6-án hősi halált halt Kruzseváctól délre, az albán határon, Place vidékén a szerb komitácsik elleni harcokban. A gyászhírt Lingauer Albin honvédfőhadnagy, a Vasvár megye című lap szerkesztője közölte az elhunyt édesanyjával. Lingauer Albin a levélben kiemeli a fiatal hős kiváló szolgálatait, miket mint géppuskás osztagparancsnok teljesített, és meleg szavakkal tolmácsolta a tisztikar és a csapat részvétét. A mélyen sújtott család iránt osztatlan részvét nyilvánul meg széles körben. 


(Soproni Napló)

Segítő leányok

Lapunk tegnapi számában megemlékeztünk a Deborah izraelita leányegyesület buzgólkodásáról, amit a szegény katonák élelmezésre alapított zsidó népkonyha fenntartása körül kifejtenek. Az egyesület vezetőségének teljes névsorát itt közöljük. Elnök: Rosenberger Ella; alelnök: Müller Malvin; titkár: Bondy Malvin; helyettes titkár: Schwarz Olga; háznagy: Rosenberger Paula; pénztáros: Breuer Mici; helyettes pénztáros: Wasserberger Ilus; ellenőrök: Gestettner Mici és Schischa Irén; számvizsgálók: Schiff Nata és Frischmann Margit; választmányi tagok: Flei­­scher Mancy, Frisch­­mann Margit, Friedmann Ilonka, Breuer Malvin, Kohn Ilus, Kóth Sári, Krausz Inci, Heitler Matild, Lederer Elvira, Lederer Emma, Steiner Margit, Weiler Margit és Ullmann Elza.

(Soproni Napló)


Kapcsolódó cikkek

Az értékteremtés felé

Az értékteremtés felé

2022. 05. 11.

Tanárok és tanítványok közös képzőművészeti tárlata nyílt meg a Festőteremben. A kiállításon köztiszteletben álló művészek mellett szárnyukat bontogató ifjú tehetségek is bemutatkoznak, akiket egy láthatatlan kötelék – a Líceum – tart össze.

Tallózó

Tallózó

2022. 05. 11.

Válogatás a korabeli sajtóból.