Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
A kivezető út története
A római korban Pannonia provincia fő kereskedelmi útja, a borostyánkőút a Pozsonyi út területén keresztül vezetett Scarbantiából Vindobona és Carnuntum felé. Fotó: Filep István

Sopronban járunk: Pozsonyba a homokbányák között lehetett eljutni

A kivezető út története

| Munkatársunktól | Városi hírek

Tudja, hol van a Thurner Mihály utca? Vajon kiről nevezték el a Károly-magaslati utat? És ki volt István bíró? Sorozatunkban nevezetes soproni utcákon kalandozunk.

A Pozsonyi út az egyik legrégebbi, Sopronból kivezető út, amely a Híd utcától tart a sopronkőhidai Pesti Barnabás utcáig. 1991-től nevezik hivatalosan Pozsonyi útnak. Korábban több, ma már más nevet viselő utcát jelentett.

A római korban Pannonia provincia fő kereskedelmi útja, a borostyánkőút a Pozsonyi út területén keresztül vezetett Scarbantiából Vindobona és Carnuntum felé. A városból az egyik északi kivezető út a Szent Mihály kapun és utcán át tartott, a plébániatemplom mellett elhaladva vezetett ki a városból Pozsony felé.

A Pozsonyi út területe a Sand dűlő, így a Szent Mihály-domb oldalában, a homokbányák között vezetett: eleinte a Fövényveremből, aztán a Koronázó-dombról (Maurer-dűlő), majd a Kis-, aztán a Nagy Mélyútról lehetett homokot „bányászni”. Itt állt az egyik lőportorony is, hiszen annak a városon kívüli területet kellett kijelölni (a másik az akasztófa mellett volt).

A soproni királyi várat körbevevő külvárosokat már korán négy részre osztották, majd később a rajtuk átvezető országút szerint nevezték el az északit Bécsi, a keletit Balfi, a délit Győri és a nyugatit Újteleki külvárosnak. Pozsonyi külváros ugyan nincs, de a Pozsony felé vezető utat Pozsony–Varasdi állami útnak is hívták az 1920-as években.

A Szent Mihály utcai régi Szent Mihály-temetőről, ahova 1674-ig protestánsok is temetkeztek, már a 13. századból találunk okiratos feljegyzéseket. A régi Szent Mihály-temetőt zsúfoltsága miatt 1780-ban bővítették, és 1818-ban kőfallal vették körül. 1945-ben bombatalálat érte, az akkor és korábban megsemmisült sírhelyek megmaradt régi síremlékeit a templomkert fala mentén állították fel.

Az új Szent Mihály-temetőt 1894-ben létesítették, a legújabb Szent Mihály-temetőt 1969 szeptemberében nyitották. Bővítése folyamatos, az új bejáratot és portát 1994-ben adták át.

Ha a Pozsonyi úton hagyjuk el Sopront a Fertő tó felé, a Nagy- és Kis-Tómalmon keresztül a Szárhalmi-erdőig juthatunk, amely a Soproni Tájvédelmi Körzet része. Innen a turistaútvonalak a fertőrákosi kőfejtőig, a Balfi útig is elvezetnek. Sopronkőhidát legtöbben a fegyház és börtön miatt ismerik.

A Pozsonyi út történetét Kollerits Beáta, a Soproni Múzeum munkatársa mesélte el.

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek