Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
A Magyar Földtani Társulat emléktáblája

Hol járunk?

A Magyar Földtani Társulat emléktáblája

| Városi hírek

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesülete 1847 augusztusában Sopronban, az egykori Vigadó épületében vándorgyűlést tartott.

Az ügyviteli kérdések tárgyalása után Zipser Keresztély András (1783–1864) besztercebányai természetrajz szakos tanár emelkedett szólásra, és az ország természetvizsgálói előtt kifejtette, hogy „mily nagy szükség lenne Magyarhoni Bányászati Egyesületre”. Az indítványt a jelenlevők nagy tetszéssel és lelkesedéssel fogadták, majd a vándorgyűlés elnöke, herceg Esterházy Pál a „keletkező társulat gyámolítására” évi 400 pengőforint támogatást ajánlott fel. A társaság megalapítása alig fél évvel később a Losonc melletti Videfalván történt meg.

Kubinyi Ágoston (1799–1873) királyi tanácsos, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a soproni vándorgyűlés alelnöke a faluban lévő kastélyába meghívta testvérét, Kubinyi Ferenc (1796–1874) geológust, Marschan József (1802–1872) selmecbányai bányamérnököt, Pettkó János (1812–1890) bányászakadémiai tanárt és az indítványozó Zipser Keresztély ­Andrást. A Kubinyi Ágoston elnökletével lefolyt megbeszélésen határozatot hoztak a társulat megalapításáról. Hasonló társaság ezt megelőzően Európában csak Angliában és Franciaországban működött. A Liszt Ferenc utca – Petőfi tér sarkán, az egykori Vigadó helyén lévő épület falán az emléktáblát 2007-ben, a Magyarhoni Földtani Intézet soproni vándorgyűlésén avatták föl. A márvány emléktáblán az alapítók latin jelmondata is olvasható: MENTE ET MALLEO, azaz ésszel és kalapáccsal.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek