Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
A megsebzett oroszlán a Deák téren

Látta már? – soproni épületek, szobrok, műemlékek

A megsebzett oroszlán a Deák téren

| Pluzsik Tamás | Városi hírek
A 76. gyalogezred emlékműve – A császári és királyi 76. gyalogezredet, Sopron háziezredét 1860. február első napján alapították meg, és hamarosan Sopronban nyert elhelyezést.

Mivel a szélmalom idővel gazdaságtalanná vált, a város 1873-ban megvette, és kaszárnyává alakíttatta át, így lett a 76. gyalogezred első „otthona”, amit a népnyelv Himmelskasernének, vagy egyszerűen csak Himlinek nevezett. Az ezred ott volt az 1866-os custozzai ütközetben, részt vett 1878-ban a boszniai okkupáció harcaiban, majd az első világháború csatáiban. A házi ezred tisztjei közül többen is soproni lányokat vettek feleségül, így például Schármár Károly soproni építész Alojzia nevű lánya Szebeny Miksa tábornoknak lett a felesége.


Az ezred minden bizonnyal legnagyobb haditette a krasznik–polichnai ütközet 1914 augusztusában, amikor közel tíz órán át tartó közdelemben, nem egyszer véres közelharcban, többszörös túlerővel szemben akadályozták meg az orosz csapatok előrenyomulását. –„Amíg csak van a 76. gyalogezred, örökké aranybetűkkel lesz Polichna bejegyezve a hadsereg könyveibe, mert fényesebb diadalt sereg nem arathat, mint a mi ezredünk ott” – írta haza levelében Töpler Kálmán polgármesternek Puhalló Pál táborszernagy. A krasznik–polichnai ütközet évfordulóján, 1931. augusztus 22-én avatták föl a Deák téren Bődy Kálmán szobrászművész, volt 76-os főhadnagy alkotását. – Ennek a sokezernyi oroszlánszívű hősnek emlékét szívesen veszem át Sopron szabad királyi városa nevében gondozásra. Ércbe öntött emléküket megőrizzük időtlen időkig, és ígérjük, hogy ércnél is tartósabb emléket állítunk nekik szívünkben, ahol szellemüket fogjuk ápolgatni és fiainkra átörökíteni, mert érezzük, hogy szellemükre szükségünk lesz még – fogalmazott avatóbeszédében Thurner Mihály polgármester.

A szoborra két felirat került: „Emelték a vértanúk bajtársai, Sopron sz. kir. város, továbbá Sopron és Moson vármegyék közössége” és „A volt császári és királyi 76. gyalogezred elesett 8625 hősének dicsőséges emlékezetére” – az utóbbi feliratról a számadatot érthetetlen módon 1962-ben pártutasításra eltávolították, majd a rendszerváltást követően az elesettek számát ismét visszavésték a szobor talpazatára. 

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás


Kapcsolódó cikkek