Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Egy faragott kőpillér Balfon

Látta már? – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Egy faragott kőpillér Balfon

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

A Soproni Gyógyközpont balfi szanatóriumának kertjében, szinte megbújva a fenyők között található a fotón látható kőpillér, mely a 17. század második felében eredetileg a sopronbánfalvi kálvária egyik stációja volt.

Dávid Ferenc (1940–2019) Pro Urbe Sopron-díjas művészettörténész kutatásai szerint abban az időben Bánfalván a fájdalmas rózsafüzér öt titkának megfelelően csak öt stációt létesítettek az alábbiak szerint: 1. Aki érettünk vérrel verítékezett. 2. Akit érettünk megostoroztak. 3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak. 4. Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. 5. Aki érettünk meghalt a kereszten.

A stációk az elmúlt évszázadok során szétszóródtak a városban és környékén, kettő közülük az egykori pálos, később karmelita kolostor, ma szálloda és étterem előtt található, ezek minden bizonnyal a kálvária második és harmadik stációi voltak, erre a feliratok utalnak. További két kőpillér a bánfalvi Mennyek Királynője-templom előcsarnokában található.

A szanatórium kertjében lévő és a fotón is látható kőpillér az 1667-ben létesített stáció ötödik darabja, egészen pontos információval azonban arról nem rendelkezünk, hogy ez honnan, mikor és miért került pont ide. Timon Kálmán kutatásai szerint a balfi szanatórium egykori igazgatója évtizedekkel ezelőtt egy soproni katonai iskola udvaráról szerezte meg ezt a pillért, szállíttatta Balfra és állíttatta fel a parkban. Az egy külön történet lehetne, hogy miért került annak idején oda, és valójában melyik is volt ez a katonai iskola. Vélhetőleg a háborúban megsérült Rákóczi Ferenc Honvéd Gyalogsági Hadapródiskolára, az úgynevezett „cögerájra” gondolt Timon mérnök úr. A fertőrákosi mészkőből készült kőpilléren nehezen olvasható a Lukács evangéliumából vett idézet: ET IACTVS EST SVDO EIVS SICVT GUTTAE SANGVINIS (Et iactus est sudo eius sicut guttae sanguinis), aminek magyar fordítása: „Verejtéke, mint megannyi vércsepp, hullott a földre”. Ebből a feliratból kikövetkeztethető, hogy ez volt a kálvária első stációja.

Köszönettel tartozunk Timon Kálmán építészmérnöknek, aki egy balfi gyógykezelése alkalmával figyelt föl a szanatórium kertjében álló kőpillérre, majd ezzel kapcsolatos kutatásokba kezdett, eredményeit pedig közzétette a Metszet című folyóirat 2011/4. számában.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek