Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Gensel Ádám síremléke a Lenck-villa kertjében

Látta már? – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Gensel Ádám síremléke a Lenck-villa kertjében

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

Gensel Ádám orvos, meteorológus 1677. október 26-án született Sopronban, a mostani Fő tér 2. szám alatti házban, melyben egykor az édesapja, Gensel Kornél által működtetett Fehér Angyal gyógyszertár is működött.

A Líceumban érettségizett, majd a jénai egyetemen tanult teológiát, később orvoslást. Firenze és Róma egyetemei után Páduában tanult, ahol 1703-ban bölcselet- és orvosdoktorrá avatták.


1709-ben nevezték ki Sopron város tiszti orvosává, 1710-ben pedig elnyerte Vas és Sopron megye főorvosi tisztét, emellett az Esterházyak és a Széchenyiek udvari orvosaként is tevékenykedett.

Sokoldalúságára jellemző, hogy Gensel Ádám végzett először műszeres meteorológiai megfigyeléseket, első kezdeményezője volt Sopronban a himlőoltásnak, és mivel ebben az időben dúlt Európában a pestis, járványtani kutatásokat is folytatott. Hogy milyen kiszámíthatatlan a végzet: 1720-ban ő maga is pestisjárvány áldozata lett. Sopron város tanácsa mint végrendeletének végrehajtója állíttatta az egykori evangélikus temetőben a síremléket, melyen a felirat egy részét az elhunyt maga fogalmazta meg így: „Multos olim juvandos antidotis juvit fati necessitate nondum occupatos, se vero eadem praeventum juvare voluit, debuit, non potuit. Ortus, mortuus, obiturus.” – olvasható a Lenck-villa kertjébe átmentett sírkövön, melynek magyar fordítása: „Valaha sok olyan segítségre szorulót segített meg gyógyszereivel, kiket a halál kényszerűsége még nem ejtett rabul. Önmagát pedig, ki előbb jutott ugyanoda, akarta, kellett is volna, de nem tudta megsegíteni. Született, meghalt, föltámad.”.

Sopronban korábban a Lenkey utca viselte Gensel Ádám nevét, de az 1950-es években más német hangzású utcanevekkel együtt ezt is törölték, majd 1997-ben önkormányzati határozat született, és a volt gázbontó mögötti területen, az Ágfalvi úti lakóparkban ismét elneveztek egy utcát Gensel Ádámról, akinek Fő téri szülőházán márványtábla is őrzi az emlékét.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek