Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Ha tud, hadd repüljön!
A tanulásban akadályozott diákok például szakácssegédnek is tanulhatnak a Kozmutza EGYMI-ben. Fotó: Filep István

Horváth Lászlóné: A tehetséggondozás is missziónk

Ha tud, hadd repüljön!

| Győri-Varga Nóra | Városi hírek

A segítségnyújtás is lehet szenvedély – hangzott el egykor Kozmutza Flóra szájából, akinek a nevét a soproni Kozmutza Flóra EGYMI is viseli. A néhai gyógypedagógus hitvallása az intézmény sajátja is.

– Nyugalmas és békés az életünk itt – mondja Horváth Lászlóné igazgató, pedig a Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola munkatársai nehéz sorsokkal szembesülnek. Ők látják el Sopron és környéke tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeinek többségét. Nevelik és oktatják az enyhe, középsúlyos és súlyosan halmozottan sérülteket 3–25 éves korig (az intézményről már írtunk: Időben kapott segítség, Soproni Téma, 2018. május 2.).

– Az intézmény a többségi iskolákhoz hasonlóan működik: a tanulóinknak ugyanolyan órái vannak, csak lassabban, leegyszerűsítve haladunk – hangsúlyozta az igazgató. – A tanórákon felül a nevelő–oktató munka kiegészül a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő, teljes körű gyógypedagógiai terápiákkal. Az ép intellektusú, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóinknak normál tanterv szerinti oktatás mellett segítjük az integrált oktatásra felkészülését. Mi a vadhajtásokat vagdossuk le: segítjük őket abban, hogy az esélytelenekből olyan megbízható emberekké válhassanak, akik később belesimulnak a társadalomba. Vannak köztük, akiket már visszahelyeztünk a normál iskolákba. Ha már képesek rá, engedjük őket, hadd repüljenek.

Az intézmény sérülésspecifikus és gyógypedagógiai terápiáinak széles a tárháza: van náluk például Snoezlen (szenzoros) szoba, komplex fejlesztés, logopédiai terápia, autizmusspecifikus gyógypedagógiai fejlesztés, diszkalkulia-, diszgráfia- és diszlexia­prevenció, mozgásterápiák. A tanulásban akadályozottak szakácssegédnek, textiltermék-összeállítónak és számítógépes adatrögzítőnek tanulhatnak, a középsúlyos sérült gyerekek pedig szövött-tárgykészítést és háztartástant sajátíthatnak el.

– Az oktatás élményalapú, örökös ökoiskolaként pedig környezettudatosságra nevelünk – tette hozzá Horváth Lászlóné. – A személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás is missziónk, képzőművészeti, zenei, tánc- és sporttevékenységeket végzünk. Arra törekszünk, hogy nyitott, humánus, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtsünk.

Az anyaintézményben jelenleg 142-en tanulnak, de további közel 300 sajátos nevelési igényű gyermek rehabilitációs fejlesztését is végzik utazótanári szolgálatuk által mintegy 30 intézményben. A Kozmutza EGYMI-nek 43 pedagógusa és számos óraadója van. Idén elnyerték az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

SNI-s diákok vármegyei vetélkedője: Vármegyénk eltérő tantervű iskolái tartottak kulturális bemutatót a zene, a képzőművészet és a színjátszás területén a Liszt-központban a múlt héten. A 25 produkciót háromtagú zsűri bírálta el. A fellépőket dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint dr. Kovács Róbert, a Soproni Tankerületi Központ igazgatóhelyettese is köszöntötte.

Kapcsolódó cikkek