Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Lámfalussy Sándor professzor szobra
Lámfalussy professzor szobrát 2005-ben avatták fel a Soproni Egyetem botanikus kertjében, alkotója Szabó Gábor szobrászművész.

Látta már? – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Lámfalussy Sándor professzor szobra

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

Lámfalussy, születési nevén Mihalovics Sándor 1890-ben látta meg a napvilágot a ma Szlovákiához tartozó Topolya (Topolany) nevű községben. Édesapja görög katolikus lelkész volt. Az érettségit követően 1908-ban iratkozott be Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Főiskolára, ahol 1914-ben tett sikeres államvizsgát. Az első világháborúban a galíciai fronton harcolt, majd orosz hadifogságba esett, ahonnan egy kalandos, világkörüli utat követően 1918-ban tért haza.

1919-től két évig az akkor Sopronba áttelepült Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Főiskola Erdőhasználattani Tanszékén tanársegéd, majd Esterházy herceg hitbizományi uradalmában magánerdőmérnöki szolgálatba állt. Nevét 1936-ban változtatta Lámfalussyra (édesanyja Lámfalussy Mária volt). 1947-ben nevezték ki a Soproni Egyetem jogelődjére, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Erdőhasználattani Tanszékére nyilvános, rendes tanárnak, ahol nyugdíjba vonulásáig oktatta az erdőhasználattan című tantárgyat. Lámfalussy professzor 1975-ben hunyt el. Egyetlen gyermeke Lámfalussy Sándor (1929–2015) közgazdász, az euró megalkotója, Sopron díszpolgára, akinek nevét viseli a Soproni Egyetem közgazdaságtudományi kara. 

Kapcsolódó cikkek

Humorsarok

2022. 01. 12.

Szénási Ferenc (Széna) soproni ­karikaturista alkotásai hétről hétre.