Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Fényes Imre emléktáblája a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium udvarán

Hol járunk?

Fényes Imre emléktáblája a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium udvarán

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

Fényes Imre az akkor még Bihar, ma Békés vármegyéhez tartozó Kötegyánban született 1917-ban.

Felmenői között tudhatta a közgazdasági statisztika első jelentős hazai képviselőjét, Fényes Eleket (1807–1876).

Fényes Imre oktatói munkássága során három egyetemet szolgált, kilenc évig a kolozsvári, három évig a debreceni, közel negyed évszázadig pedig Budapesten, az ELTE Természettudományi Karán volt professzor mint elméleti fizikus. Elsősorban a kvantumelmélet, kvantumfizika, mikrofizika, termosztatika területén ténykedett. Születésének 75. évfordulóján, 1992-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társaság Sopron városi csoportja emléktáblával és emléküléssel adózott a magyar fizika kimagasló egyénisége emlékének. Fényes Imre pedagógiai kísérletének, mely a hőtan oktatásának korszerűsítését célozta, a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium adott otthont. A professzor emlékét egy róla elnevezett diákolimpiai válogató fizikaverseny is őrzi.

2017-ben, születésének századik évfordulóján Nagy Márton (1932–2021), a Berzsenyi egykori legendás fizikatanára méltatta munkásságát, majd dr. Horváth László Ferenc villamosmérnök, dr. Kovács László fizikaprofesszor és dr. Kotek László egyetemi mestertanár koszorúzta meg az emléktáblát.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek