Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Makoviczky Dusán emléktáblája a Berzsenyi-gimnázium (Líceum) udvarán

Makoviczky Dusán emléktáblája a Berzsenyi-gimnázium (Líceum) udvarán

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

A rózsahegyi (Ružomberok) születésű Makovicky Dusán (1866–1921) a hetedik és a nyolcadik gimnáziumi osztályt (1883–1885) végezte a soproni líceumban.

Lengyel származású, ágostai hitvallású evangélikus családban nevelkedett, otthon több nyelven beszéltek anyanyelvi szinten, így szlovákul, németül, magyarul és lengyelül. Rajta kívül Cirill és Emil nevű testvérei is a jó hírű soproni középiskolában érettségiztek. Dusán a középiskola befejezését követően a prágai Károly Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1891-ben kapott orvosi diplomát.

Hosszú ideig levelezett Tolsztojjal, s amikor az író háziorvosát elvitték katonának, a család Makoviczkyt kérte helyettesítésére. A magyar orvos közel két évtizedet élt Jasznaja Poljanában, ugyanis amikor Tolsztoj addigi titkárát a cári rendőrség letartóztatta és Szibériába száműzte, Makoviczky Dusán az orvosi teendők mellett a titkári munkát is magára vállalta. Ő jegyezte fel, hogy a Jasznaja Poljana-i kastély könyvtárában magyar könyv is volt, Ady Endre egyik verseskötete, amit ő oroszra fordított. Tolsztoj társa, kísérője volt utolsó napjaiban, mellette volt akkor is, amikor 1910-ben az Asztapovo nevű város vasútállomásán (ma Lev Tolsztoj vasútállomás) meghalt. A Háború és béke, az Anna Karenina, a realista orosz próza, a világirodalom egyik legnagyobb szerzőjének halála után is Jasznaja Poljanában maradt Makoviczky Dusán, majd hazatért szülővárosába, ahol 1921 márciusában tragikus módon, önkezével vetett véget az életének. Tolsztojjal kapcsolatos emlékeit a végig magyar nyelven vezetett naplójában örökítette meg (Tolsztojnál Jasznaja Poljanában), mely az Európa Kiadó gondozásában jelent meg 1999-ben.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek