Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Segítsük a beilleszkedést!
A Deák téri iskola 2.B osztályosai – a kisgyerekek örömmel ismerkednek a betűk varázslatos világával. Fotó: Filep István

Fontos, hogy jelen legyen a játék a kisiskolások mindennapjaiban

Segítsük a beilleszkedést!

| Madarász Réka | Soproni fiatalok

Ősz végére az első osztályos gyermekek már rutinosan járnak iskolába, de az új környezethez eltérően alkalmazkodnak. A teljesítőképességüket nagyban javíthatja a pedagógussal való elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat.

A 6–7 éves gyermek motivált az intellektuális kihívásokra, öröm számára az ismeretlen betűk közötti fokozatos eligazodás, a környező világ logikus folyamatainak felismerése, egyre ügyesedő mozdulataival a betűk varázslatos megjelenítése.

Minden gyermek más...

– Az egy osztályban tanuló gyermekektől nem várható el azonos szintű teljesítmény – tudtuk meg dr. Závoti Józsefné PhD. egyetemi docens, logopédustól. – A szülőket segíteni kell abban, hogy reálisan ítéljék meg gyermekük iskolai „készültségét”, elfogadják a teljesítménybeli, a beilleszkedési és a magatartási különbségeket. Ne akarják túlteljesítésre kényszeríteni a gyermeket, azonban az alulteljesítést se bagatellizálják, mert motiválatlanná, érdektelenné válhat a gyermek.

Szülői szeretettel

Az iskola alapozó szakaszában a szülőnek legalább olyan felelőssége van a gyermek fejlődésében, mint a pedagógusnak. Kísérje a gyermeke tantárgyi haladását, eredményeit, és kövesse a pedagógus tanácsait! Ösztönös szülői szeretettel tudatosan segítse az iskolai feladatok sikerességében! Kövesse, hogyan végzi az írási, olvasási és számolási feladatokat! Még mindig nagy hatása van a klasszikus módszernek, az ismételtetésnek, a gyakorlásnak.

Tartalmas együttlétek

– A tanulási zavar első osztályban még nem definiálható, a betűelsajátítási nehézség áthidalható. Ha második, harmadik osztályban továbbra is olvasási, szövegértési problémák állnak fenn, érdemes szakember segítségét kérni – tette hozzá az egyetemi docens. – A kisiskolás tanulóknál életkori sajátosságaikból adódóan nagy jelentősége van annak, hogy a játék jelen legyen a mindennapjaikban. Ne terhelje a szülő – be nem teljesült álma megvalósításaként – a gyermeket túlzottan délutáni különórákkal, sportkörökkel, számára nem élvezetes elfoglaltsággal! A digitális világot nem lehet kizárni az alfa generáció életéből, de a mértékkel, tartalmas családi együttléttel, a bensőséges kapcsolatok erősítésével biztosítani tudjuk gyermekeink egészséges személyiségfejlődését. 

Tekintse meg videóajánlónkat és kvízünket is!

Kapcsolódó cikkek