Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Gyergyóból Sopronig
Dr. Székely Csaba 2003-tól vesz részt a közgazdasági kar munkájában. Fotó: Pluzsik Tamás

Soproni Családtörténetek – dr. Székely Csaba

Gyergyóból Sopronig

| Pluzsik Tamás | Tallózó

„­Sopron, te ­lelkünk éltető láng! Hű őr az ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.

Dr. Székely Csaba a Széchenyi-gimnáziumban érettségizett 1965-ben, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett. Itt kezdődött egyetemi oktatói pályafutása is, majd a bonni Friedrich Wilhelm Egyetemen folytatott tanulmányokat. 1980-tól négy évig mezőgazdasági attasé volt Magyarország bonni nagykövetségén. 1985-től húsz éven át a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Üzemtani Tanszékét vezette, majd a kar dékánjává, 1996-tól pedig az egyetem rektorává választották. 2003-tól részt vett a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának munkájában, 2005-től dékánként. 2017 óta professor emeritus, most is aktívan közreműködik a doktori iskola munkájában.

– Apai felmenőim a Gyergyói-havasokban, Balánbányán éltek, és aranybányászattal foglalkoztak – kezdte dr. Székely Csaba. – Amikor ez a lelőhely kimerült, tovább vándoroltak, így Székely Mózes dédapám már Verespatakon folytatta a családi tradíciót. A legendárium szerint a 19. század utolsó éveiben olyan gazdag aranylelőhelyet talált, hogy mind a kilenc gyermekének jelentős mennyiségű aranyat tudott adni. Lajos nagyapám a hozományból Topánfalván vásárolt egy üzletet. Az első világháborúban behívták katonának, Galíciában orosz hadifogságba esett, ahonnan csak öt év után tudott hazatérni.

– Édesapám már a trianoni döntést követően született a „Mócvidék” központjában – folytatta dr. Székely Csaba. – A román nacionalizmus miatt az itt lakó magyarok nagyrészt elmenekültek, csak néhány család maradt. Ennek tudható be az is, hogy édesapám sokáig rosszul beszélt magyarul, ugyanis a román elemi iskolában ő volt ez egyetlen magyar gyerek. Az érettségit követően Kolozsváron jogot tanult, az abszolutóriumot is megcsinálta, majd Erdély visszacsatolását követően az Országos Földhitel Intézetnél kapott állást, és birtokrendező lett. Így ismerte meg az édesanyámat is, akinek az édesapja, Torzsás Gyula gazdatiszt volt Szatmárnémetiben. Hamarosan össze is házasodtak Kolozsváron, majd sok-sok megpróbáltatáson keresztül előbb Szombathelyre, aztán Sopronba érkeztek. A nagybátyám, dr. Székely László itt volt katonaorvos, majd később a soproni kórház tüdőgyógyász főorvosa, neki köszönhetem, hogy soproninak vallhatom magam. A szüleim Bánfalván kaptak egy juttatott házat, apám a Soproni Állami Gazdaságban helyezkedett el mint üzemgazdász, később agrárdiplomát is szerzett, az édesanyám pedig a brennbergi bányánál volt pénzügyi előadó. 

Családi háttér: 1947-ben született Sopronbánfalván, a Soproni út 116. szám alatti házban, ma ez Ady Endre út 87. Édesapja agrármérnök volt, édesanyja gyors- és gépíró tanári diplomával rendelkezett, később adminisztratív munkakörökben dolgozott. Felesége, dr. Forgó Viktória állatorvos. Mindhárom fiuk a mesterdiplomáját külföldön szerezte, Csaba pénzügyi szakember, az USA-ban egy telekommunikációs cég alkalmazottja, Gyula Varsóban pénzügyi területen tevékenykedik, Miklós pedig egy nemzetközi cégnél környezetgazdálkodással foglalkozik.

Tekintse meg kvízünket!

Kapcsolódó cikkek

Soproni Téma kvízek

Soproni Téma kvízek

2023. 03. 13.

Ezen az oldalon próbálhatod ki aktuális kvízünket, alatta találod régebbi játékaink listáját.