Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Fuchs Károly emléktáblája az egykori József Attila-iskola folyosóján

Hol járunk?

Fuchs Károly emléktáblája az egykori József Attila-iskola folyosóján

| Pluzsik Tamás | Városi hírek

A sokrétű, hatalmas tudását soproni pedagógusként kamatoztató Fuchs Károly 1851-ben született Pozsonyban.

Bécsben tanult matematikát, fizikát, csillagászatot, latin és görög nyelvet, valamint optikát, mindemellett, hogy némi pénzhez is jusson, egy fényképésznél retusőrként is tevékenykedett.

Már Aradon volt tanár, amikor Eötvös Loránd felfigyelt a tehetséges fiatalemberre, és maga mellé vette. Fuchs Károly 1877–1886 között tanított Sopronban, először a Caesar-ház első emeletén lévő városi leánytanodában, majd a Storno-házban működő felsőbb leányiskolában, ami 1886-ban a Hausmann Alajos által tervezett Deák téri épületbe költözött. Igazi polihisztor volt, tanított számtant, természetrajzot, könyvvitelt, embertant, vegytant, német nyelvet, geológiát, egészségtant, történelmet, csillagászati földrajzot, de mindezek mellett művészettel és irodalommal is foglalkozott.


Soproni lányt vett feleségül, házasságukból négy fiú született, Sopronban a Mező utca 6. számú házban laktak. A fotogrammetria tárgykörében életében több mint 200 tanulmánya jelent meg, rendkívül magas szintű elméleti kutatásokat végzett, melyek révén a hazai és nemzetközi fotogrammetria-kutatás nagyjai között tartják számon. Léteznek titkos írású, eddig meg nem fejtett feljegyzései, és nagy a valószínűsége, hogy kéziratainak további jelentős része valamelyik bécsi padláson vagy pincében még várja felfedezőjét és feldolgozóját.

Munkatársaitól meg nem értve, félreállítva, teljesen magára hagyatva halt meg 1916-ban Pozsonyban. Tárczy-Hornoch Antal akadémikus kezdeményezésére 1966. november 10-én helyezték el Fuchs Károly emléktábláját az egykori József Attila-iskola bejárati folyosóján, amely ma a Szent Orsolya-iskola Deák téri épülete.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek