Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap  
Rendületlenül Sopronért

Rendületlenül Sopronért

| Köves Andrea | Zöld Sopron

A legutóbbi virilista ünnepségen Károlyi Gyula kőfaragómester és dr. Komornoki László is elismerést vehetett át. Nem csupán ez a közös a két kitüntetettben, hanem az is, hogy mindketten példamutatóan tesznek Sopronért, és a családban rejlő értékek a legfontosabbak számukra.

Megvalósította az álmait 

Károlyi Gyula büszke arra, hogy a legnagyobb soproni adózók sorát gazdagítja. Mindez ékes bizonyítéka, hogy a több évtizeddel ezelőtt alakított vállalkozást sikerült felvirágoztatnia, ráadásul két fia is kiveszi már a részét a munkából. – Egy vállalkozást hosszú távon csak tisztességesen, becsületesen lehet működtetni – mondja Károlyi Gyula. – Annak idején én is részt vettem a virilista hagyományok felélesztésében, nagy öröm számomra, hogy évek óta már én is kiérdemlem ezt a címet.

Amikor az elismerést átvette, úgy érezte: köszönettel tartozik a gondviselésnek, a családjának, hogy eddig eljutott. Régóta együttműködik egy olasz partnerrel, az ő vállalkozásánál látott kedves, családias légkör minta maradt számára. Tőlük származik az egyik legfontosabb vezérlő elve: „Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!”, vagyis a fejlesztéseket is alaposan megtervezve, apróbb lépésekben valósította meg. A vállalkozás irányítása mellett a közéleti szerepvállalás is fontos számára. A Sopron és Vidéke Ipartestület elnöke, megyei és országos funkciókat is ellát az IPOSZ-ban és az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Soproni Legációjának első legátja. – Mindezeket azért vállalhattam el, mert a család mindig mellettem áll. Csodálatos a feleségem, remek fiaim és unokáim vannak – meséli. – A feleségem révén belekerültem egy összetartó családba, apósomnak köszönhetően pedig legendás soproniakat ismerhettem meg. Szárföldön születtem, szüleimtől olyan értékeket hoztam, mint a becsületesség és a szorgalom. Gyerekként Sopron volt a kedvenc városom. Számomra felemelő érzés, hogy lassan ötven éve ebben a szép városban élek, és itt sikerült az álmaimat megvalósítani.

Mecénássá vált

A virilista ünnepségen adták át a soproni kamara által alapított Mecénás Díjat is. Az egyik idei kitüntetett dr. Komornoki László, aki 1990-től a Rotary Clubbal részt vett a Halmozottan Sérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány munkájában. A Soproni Erzsébet Kórházért közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Soproni Evangélikus Egyházközség Szociális és Házi Betegápoló Alapítványa felügyelőbizottsági tagja.

– Gyermekkoromban a segítségadást láttam odahaza. Édesanyám erdélyi, édesapám felvidéki származású, és amikor haza látogattak, mindig nagy csomagokkal készültek, hogy segítsenek az ott élő szegényebb rokonoknak – meséli

dr. Komornoki László. Később az olajiparban helyezkedett el, és ennek révén először Jugoszláviában, majd számos külföldi országban dolgozott. Az ott élő magyar kolóniában mindenkinek volt valamilyen feladata, rá az egészségügyi problémák megoldása jutott. Ekkor vált természetessé számára, hogy a betegeken segítsen, mindezt a mostani alapítványi munkáiban kamatoztatja. 2007-ben lett a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatója, ekkor alakult ki először munkakapcsolata a kórházzal, és amikor 2012-ben megalakult a Soproni Erzsébet Kórházért Közhasznú Alapítvány, dr. Baranyai Tibor felkérésére elvállalta a kuratóriumi elnökséget. Addigra már aktívan kivette a részét a Halmozottan Sérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány munkájából. A házi betegápolást is a szívén viseli családi érintettség révén, ezért tevékenykedik ennek koordinálásában is. A közéleti szerepvállalás mellett a család is központi szerepet játszik az életében, igazi logisztikusként segíti lányát és fiát, hiszen a nyolc unoka mindennapjaiban aktívan kiveszi a részét feleségével együtt. – A 16 külföldi országban számtalan tanulságos vagy épp tragikus dolgot láttam, éltem meg – teszi hozzá dr. Komornoki László. – Megtanított mindez a kompromisszumkötés fontosságára, és arra, hogy nem érdemes az életet segítségnyújtás nélkül élni.

Kapcsolódó cikkek

Sopron üde színfoltjai

Sopron üde színfoltjai

2024. 04. 10. | Köves Andrea

Zöld Sopron – méltán viselheti ezt a jelzőt városunk nem csupán a Soproni-hegység ölelte, páratlan természeti környezete miatt, hanem üde parkjainak é...